Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Mestský telovýchovný klub TATRAN

MESTSKÝ TELOVÝCHOVNÝ KLUB TATRAN

 

Oficiálna adresa organizácie : MESTSKÝ TELOVÝCHOVNÝ KLUB
TATRAN
Námestie SNP č. 33
966 81 Žarnovica

Mestský telovýchovný klub TATRAN Žarnovica (ďalej len „MTK“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných činnostiach a aktivitách.
Poslaním MTK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
MTK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
MTK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Žarnovica.
MTK tvoria oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny (ďalej len „základné odvetvové zložky“) združené v ňom. Do MTK môžu vstúpiť i ďalšie oddiely a odbory, spolky a iné záujmové skupiny, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštitujú a požiadajú o prijatie. O ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov, rozhoduje výbor MTK.
(Výňatok zo Stanov MTK)

Stanovy schválila ustanovujúca konferencia MTK dňa 6. septembra 1995. MTK bol na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave zaregistrovaný dňa 29.9.1995. Zakladajúcimi členmi boli Ing. Jozef Piecka (vtedy vedúci oddelenia MsÚ Žarnovica), Ing. Jozef Šavolt (predseda volejbalového oddielu) a Jarmila Tillerová (vtedy pracovníčka oddelenia kultúry a vzdelávania MsÚ). MTK vznikol následne po zrušení TJ Preglejka Žarnovica a vytvorili ho všetky zložky dovtedajšej TJ Preglejka, okrem futbalového oddielu, ktorý bol následne zaevidovaný ako Mestský futbalový klub Žarnovica.
MTK je členom Asociácie telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej republiky (evidenčné číslo 03338).
V Štatistickom registri má pridelené IČO : 35656263

MTK tvoria nasledovné odvetvové zložky :

- Klub slovenských turistov (ďalej len „KST“)
- Volejbalový oddiel (ďalej len „VO“)
- Oddiel karate (ďalej len „OK“)
- Atletický oddiel (ďalej len „AO“)
- Armwrestling klub (ďalej len „AWK“)
- Stolnotenisový oddiel (ďalej „STO“)
- Oddiel malého futbalu (ďalej len „OMF“)

Vedenie organizácie

Výkonný výbor:

Predseda : Jozef Štefanka (predseda KST)
Tehelná 21, 966 81 Žarnovica
Mobil: 0903 527 090

1. podpredseda : Jozef Kováč (predseda OK)
2. podpredseda : Ing. Jozef Šavolt (predseda VO)
Hospodárka : Marta Štefanková (KST)
Člen : Rastislav Tomaga (AWK)


Revízor : Ing. Michal Mališ (VO)
 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka