Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Tlačivá na stiahnutie

Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia

F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov
 F_37_ Ziadost_zriadenie vodnej_stavby_a_stanoviska_susedov.doc (65.5 kB) (65.5 kB)

F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov
 F-37_Ziadost_zriadenie_vodnej_stavby.pdf (35.5 kB) (35.5 kB)

F-38 Žiadosť výrub drevín
 F_38_Ziadost_o_vyrub_dreviny.pdf (32.4 kB) (32.4 kB)

F-38 Žiadosť výrub drevín
 F_38_Ziadost_o_vyrub_dreviny.doc (53 kB) (53 kB)

F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 F_39_Navrh_na_kolaudaciu[1].pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

F-41 Skúška vodotesnosti žumpy
 F-41 skúška vodotesnosti žumpy.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

F-41 Skúška vodotesnosti žumpy
 F_41_Skuska_vodotesnosti_zumpy.pdf (13.1 kB) (13.1 kB)

F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku
 F_42_Ziadost_o_docasne_uzivanie.pdf (28.5 kB) (28.5 kB)

F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku
 F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor
 F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor
 F_43_Stavebny_ dozor[1].pdf (14.8 kB) (14.8 kB)

F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 F_44_ Ziadost_ o_ povolenie_ na_ odstranenie_ stavby.doc (48.5 kB) (48.5 kB)

F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 F_44_Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf (33.9 kB) (33.9 kB)

F-45 Žiadosť o stavebné povolenie
 F_45_Ziadost_o_stavebne_povolenie[1].pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

F-45 Žiadosť o stavebné povolenie
 F-45 Žiadosť o stavebné povolenie.doc (62.5 kB) (62.5 kB)

F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 F_46_Ziadost_o_zmenu.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
 f-47_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
 f-47_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf (205.4 kB) (205.4 kB)

F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií
 F_48_Zapis_o_skuskach_instalacií[1].pdf (20.7 kB) (20.7 kB)

F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií
 F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 F_49_Ziadost_o_terenne_upravy[1].pdf (27.2 kB) (27.2 kB)

F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc (39 kB) (39 kB)

F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky
 F_50_Ziadost_o_skusobnu_prevadzku[1].pdf (21.2 kB) (21.2 kB)

F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky
 F-50 žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky.doc (29 kB) (29 kB)

F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 F_51_Navrh_na_vydanie_UR[1].pdf (32.7 kB) (32.7 kB)

F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.doc (47 kB) (47 kB)

F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Oznamenie_prevadzkovatela_MZZO.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Oznamenie_prevadzkovatela_MZZO.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia
 F_57_ziadost_o_kolaudaciu_studne.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia
 F_57_ziadost_o_kolaudaciu_studne.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

F-58 Žiadosť o opílenie stromov
 F-58 Žiadosť_o_opílenie_stromov[1].doc (34 kB) (34 kB)

F-58 Žiadosť o opílenie stromov
 F_58_Ziadost_o_opilenie_stromov[1][1].pdf (19.7 kB) (19.7 kB)

F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)
 F_82.doc (37 kB) (37 kB)

F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)
 F_82.pdf (120.4 kB) (120.4 kB)

F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
 F_92_Ziadost_o_ohlasenie_drobnej_stavby.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
 F_92_Ziadost_o_ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (35.4 kB) (35.4 kB)

F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)
 F_93_Ziadost_o_ohlasenie_stavebnych_uprav.rtf (21.6 kB) (21.6 kB)

F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)
 F_93_Ziadost_o_ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (31 kB) (31 kB)

F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2
 F_96A_Ohlasenie_reklamnej_stavby_do_ 3m2.pdf (205.7 kB) (205.7 kB)

F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2
 F_96A_Ohlasenie_reklamnej_stavby_do_ 3m2.rtf (82.6 kB) (82.6 kB)

F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
 F_96B_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_od_3m2_do_ 20m2.pdf (206.4 kB) (206.4 kB)

F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
 F_96B_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_od_3m2_do_ 20m2.rtf (83.8 kB) (83.8 kB)

F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2
 F_96C_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_vacsej_ako_20m2.pdf (205.1 kB) (205.1 kB)

F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2
 F_96C_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_vacsej_ako_20m2.rtf (71.9 kB) (71.9 kB)

F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete
 F_97_Ziadost_o_ohlasenie_pripojky.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete
 F_97_Ziadost_o_ohlasenie_pripojky.pdf (32.8 kB) (32.8 kB)

F-98 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 F_98_Ziadost_o_predlzenie_terminu_ukoncenia_stavby[1].doc (35 kB) (35 kB)

F-98 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 F_98_Ziadost_o_predlzenie_terminu_ukoncenia_stavby.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 F_125.pdf (130.6 kB) (130.6 kB)

F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 F_125.pdf (130.6 kB) (130.6 kB)

F-127 Prieskum Žiadosť na byt
 F-127 Prieskum_Ziadost_na_byt.pdf (155 kB) (155 kB)

F-127 Prieskum Žiadosť na byt
 F-127 Prieskum_Ziadost_na_byt.doc (29 kB) (29 kB)

F-193 Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby malého zdroja
 F_193_Ziadost_o_suhlas_k_povoleniu_stavby_maleho_zdroja.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

F-193 Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby malého zdroja
 F_193_Ziadost_o_suhlas_k_povoleniu_stavby_maleho_zdroja.pdf (270.1 kB) (270.1 kB)

F-194 Žiadosť o súhlas k užívaniu malého zdroje bez SP
 F_194_Ziadost_o_suhlas_k_uzivaniu_maleho_zdroje_bez_SP.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

F-194 Žiadosť o súhlas k užívaniu malého zdroje bez SP
 F_194_Ziadost_o_suhlas_k_uzivaniu_maleho_zdroje_bez_SP.pdf (198.4 kB) (198.4 kB)

F-195 Žiadosť o súhlas užívanie malého zdroja
 F_195_Ziadost_o_suhlas_uzivanie_maleho_zdroja.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

F-195 Žiadosť o súhlas užívanie malého zdroja
 F_195_Ziadost_o_suhlas_uzivanie_maleho_zdroja.pdf (269.8 kB) (269.8 kB)

F-201 Žiadosť o odkúpenie pozemku
 F-201_Ziadost_o_odkupenie_pozemku.doc (66.5 kB) (66.5 kB)

F-201 Žiadosť o odkúpenie pozemku
 F-201_Ziadost_o_odkupenie_pozemku.pdf (89.2 kB) (89.2 kB)

F-202 Žiadosť o nájom pozemku
 F-202_Ziadost_o_najom_pozemku.doc (67 kB) (67 kB)

F-202 Žiadosť o nájom pozemku
 F-202_Ziadost_o_najom_pozemku.pdf (89 kB) (89 kB)

F-211 Žiadosť o zriadenie vjazdu
 F-211_Ziadost_o_zriadenie_vjazdu.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

F-211 Žiadosť o zriadenie vjazdu
 F-211_Ziadost_o_zriadenie_vjazdu.pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

F-218 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 F_218_ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.pdf (114.4 kB) (114.4 kB)

F-218 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 F_218_ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-212 Žiadosť o stavebné povolenie na dopravné stavby
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_dopravne_stavby.doc (63.5 kB) (63.5 kB)

F-212 Žiadosť o stavebné povolenie na dopravné stavby
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_dopravne_stavby.pdf (43.4 kB) (43.4 kB)

F-213 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dopravné stavby
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_dopravne_stavby.pdf (31 kB) (31 kB)

F-213 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dopravné stavby
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_dopravne_stavby.doc (37 kB) (37 kB)

OHLASOVŇA POBYTU (evidencia obyvateľov)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 Súhlas s prihlasenim občana na pobyt.doc (24 kB) (24 kB)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 Súhlas s prihlasenim občana na pobyt[1].pdf (21.8 kB) (21.8 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov[1].pdf (13.5 kB) (13.5 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov.doc (614 kB) (614 kB)

Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.doc (24 kB) (24 kB)

Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa[1].pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 F_155_Navrh_na_zrusenie_TP.doc (42 kB) (42 kB)

F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 F_155_Navrh_na_zrusenie_TP.pdf (115.2 kB) (115.2 kB)

F-156 Pobyt v zahraničí
 F_156_Pobyt_v_zahranici.doc (30 kB) (30 kB)

F-156 Pobyt v zahraničí
 F_156_Pobyt_v_zahranici.pdf (106.8 kB) (106.8 kB)

Dane

Priznanie pre fyzické osoby
Priznanie pre fyzické osoby a právnické osoby Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_FO_PO.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Potvrdenie o podaní daňového priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Poučenie
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady
 f-139_Ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf (50.1 kB) (50.1 kB)

F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady
 F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad.doc (55.5 kB) (55.5 kB)

F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO
 F_144_Potvrdenie_ pre_ucely_ znizenia_ KO.pdf (137.8 kB) (137.8 kB)

F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO
 F_144_Potvrdenie_ pre_ucely_ znizenia_ KO.doc (43 kB) (43 kB)

F-145 Priznanie komunálny odpad FO
 F-145 Priznanie komunálny odpad FO.pdf (148.1 kB) (148.1 kB)

F-145 Priznanie komunálny odpad FO
 F-145 Priznanie komunálny odpad FO.xls (33 kB) (33 kB)

F-146 Priznanie komunálny odpad PO
 F-146 Priznanie komunálny odpad PO.pdf (175.3 kB) (175.3 kB)

F-146 Priznanie komunálny odpad PO
 F-146 Priznanie komunálny odpad PO.xls (35 kB) (35 kB)

F-147 Daň za ubytovanie
 F_147_Dan_ za _ubytovanie.doc (40 kB) (40 kB)

F-147 Daň za ubytovanie
 F_147_Dan_ za _ubytovanie.pdf (62.8 kB) (62.8 kB)

F-152 Samostatne hospodáriaci roľník
 F_152_Ziadost_ o _registraciu_ SHR.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

F-152 Samostatne hospodáriaci roľník
 F_152_Ziadost_ o _registraciu_ SHR.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 F_153_Ziadost_ o_ uzivanie_ VP.doc (29 kB) (29 kB)

F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 F_153_Ziadost_ o_ uzivanie_ VP.pdf (117.6 kB) (117.6 kB)

F-154 Zmena údajov v evidencii psov
 F_154_Zmena_ udajov _v _evidencii _psov.pdf (198.2 kB) (198.2 kB)

F-154 Zmena údajov v evidencii psov
 F_154_Zmena_ udajov _v _evidencii _psov.xls (40 kB) (40 kB)

F-196 Čestné prehlásenie k miestnemu poplatku za KO
 F-196 Čestné prehlásenie.docx (16.6 kB) (16.6 kB)

F-196 Čestné prehlásenie k miestnemu poplatku za KO
 f-196_Cestne_prehlasenie.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

ODDELENIE EKONOMICKÉ

F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica
 F_110_Ziadost_o_ pridelenie_ bytu...pdf (90.6 kB) (90.6 kB)

F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica
 F_110_Ziadost_o_ pridelenie_ bytu...doc (41.5 kB) (41.5 kB)

F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok
 F-111_potvrdenie_zamestnavatela_za_kalendarny_rok.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok
 F-111_potvrdenie_zamestnavatela_za_kalendarny_rok.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

F-112 potvrdenie ÚPSVaR
 F-112_potvrdenie_UPSVaR.pdf (109.4 kB) (109.4 kB)

F-112 potvrdenie ÚPSVaR
 F-112_potvrdenie_UPSVaR.doc (37 kB) (37 kB)

F-113 výpis z daňového priznania FO typ A
 F_113_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_A-.pdf (127.7 kB) (127.7 kB)

F-113 výpis z daňového priznania FO typ A
 F_113_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_A-.doc (50 kB) (50 kB)

F-114 výpis z daňového priznania FO typ B
 F-114_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_B za r.2015.pdf (241.1 kB) (241.1 kB)

F-114 výpis z daňového priznania FO typ B
 F-114_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_B za r.2015.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti
 F-115_Cestne_prehlasenie_o_clenoch_domacnosti.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti
 F-115_Cestne_prehlasenie_o_clenoch_domacnosti.pdf (168.9 kB) (168.9 kB)

F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti
 F-116_Cestne_prehlasenie_o_vlastnictve_nehnutelnosti.doc (25 kB) (25 kB)

F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti
 F-116_Cestne_prehlasenie_o_vlastnictve_nehnutelnosti.pdf (167.8 kB) (167.8 kB)

F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt
 F_170_ Ziadost_obnovenie_najomnej_zmluvy_na_najomny_byt.doc (57 kB) (57 kB)

F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt
 F_170_ Ziadost_obnovenie_najomnej_zmluvy_na_najomny_byt.pdf (219.9 kB) (219.9 kB)

Osvedčovacia agenda

F-157 Čestné vyhlásenie
 F_157_Cestne_vyhlasenie.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

F-157 Čestné vyhlásenie
 F_157_Cestne_vyhlasenie.pdf (100.3 kB) (100.3 kB)

F-158 Splnomocnenie
 F_158_Splnomocnenie.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-158 Splnomocnenie
 F_158_Splnomocnenie.pdf (55.9 kB) (55.9 kB)

Žiadosť o odpis z registra trestov
 ziadost_odpis_z _RT.pdf (283.4 kB) (283.4 kB)

Žiadosť o výpis z registra trestov
 ziadost_vypis_z_RT.pdf (211.2 kB) (211.2 kB)

Matrika

F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 F_161_Oznamenie_o_prijati_skorsieho_priezviska_po_rozvode_manzelstva.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 F_161_Oznamenie_o_prijati_skorsieho_priezviska_po_rozvode_manzelstva.pdf (148 kB) (148 kB)

F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí
 F-162_Zapis_o_umrti_ v_zahranici.doc (39 kB) (39 kB)

F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí
 F-162_Zapis_o_umrti_ v_zahranici.pdf (135.9 kB) (135.9 kB)

F-163 Zápis o narodení v zahraničí
 F-163_Zapis_o_narodeni_v_zahranici.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

F-163 Zápis o narodení v zahraničí
 F-163_Zapis_o_narodeni_v_zahranici.pdf (139.6 kB) (139.6 kB)

F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí
 F-164_Zapis_o_uzavreti_ manzelstva_v_ zahranici.doc (49.5 kB) (49.5 kB)

F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí
 F-164_Zapis_o_uzavreti_ manzelstva_v_ zahranici.pdf (144 kB) (144 kB)

F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ
 F_165_A_Ziadost_o_vyhotovenie_vypisu_ bez_OVA.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ
 F_165_A_Ziadost_o_vyhotovenie_vypisu_ bez_OVA.pdf (105.1 kB) (105.1 kB)

Súpisné čísla

F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 F_159_Ziadost_o_vydanie_ potvrdenia_ o_ veku_stavby.doc (29 kB) (29 kB)

F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 F_159_Ziadost_o_vydanie_ potvrdenia_ o_ veku_stavby.pdf (109.6 kB) (109.6 kB)

F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby
 F_160_Ziadost_o_vydanie_Ro_oznamenia_o_urceni_sup_c.doc (37 kB) (37 kB)

F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby
 F_160_Ziadost_o_vydanie_Ro_oznamenia_o_urceni_sup_c.pdf (124.7 kB) (124.7 kB)

Kultúra a šport

F-219 Oznámenie usporiadateľa o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia na území mesta Žarnovica
 F_219_Oznamenie_kulturne_podujatie.doc (45 kB) (45 kB)

F-219 Oznámenie usporiadateľa o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia na území mesta Žarnovica
 F_219_Oznamenie_kulturne_podujatie.pdf (101.2 kB) (101.2 kB)

F-220 Oznámenie organizátora verejného športového podujatia na území mesta Žarnovica
 F_220_Oznamenie_sportove_podujatie.doc (63.5 kB) (63.5 kB)

F-220 Oznámenie organizátora verejného športového podujatia na území mesta Žarnovica
 F_220_Oznamenie_sportove_podujatie.pdf (119.3 kB) (119.3 kB)

Cirkev

Krstný list
 krstny_list.pdf (114.4 kB) (114.4 kB)

Sobášny list
 sobasny_list.pdf (112.9 kB) (112.9 kB)

Prepravná služba

F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
 F-99 žiadosť o poskytovanie prepravnej služby.doc (57.5 kB) (57.5 kB)

F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
 F-99 žiadosť o poskytovanie prepravnej služby[1].pdf (37.2 kB) (37.2 kB)

F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba
 F-100 výkaz o najazdených km  prepravná služba[1].pdf (23.4 kB) (23.4 kB)

F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba
 F-100 výkaz o najazdených km  prepravná služba.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Sociálne veci

F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov
 F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov
 F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov[1].doc (35 kB) (35 kB)

F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006
 F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006[1].pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006
 F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006
 F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006.doc (53 kB) (53 kB)

F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006
 F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006[1].pdf (39.6 kB) (39.6 kB)

F-85 Lekársky posudok.vzor
 F-85_Lekarsky_posudok_vzor.doc (142 kB) (142 kB)

F-85 Lekársky posudok.vzor
 F-85_Lekarsky_posudok_vzor.pdf (65.9 kB) (65.9 kB)

F-86 Lekársky nález. vzor
 F-86 Lekársky nález. vzor[1].pdf (31.2 kB) (31.2 kB)

F-86 Lekársky nález. vzor
 F-86 Lekársky nález. vzor.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor
 F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor[1].pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor
 F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

F-90 Žiadosť o posúdenie
 F-90_ziadost_o_posudenie.pdf (1 MB) (1 MB)

F-90 Žiadosť o posúdenie
 F-90_ziadost_o_posudenie.doc (62 kB) (62 kB)

F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
 F-102 Čestné vyhlásenie o.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
 F-102 Čestné vyhlásenie o.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica
 F_128_ potvrdenie_ UPSVaR.pdf (188.8 kB) (188.8 kB)

F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica
 F_128_ potvrdenie_ UPSVaR.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku
 F_141_ziadost_o_jednorazovu_davku.pdf (158.4 kB) (158.4 kB)

F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku
 F_141_ziadost_o_jednorazovu_davku.doc (46.5 kB) (46.5 kB)

F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 F_142_Cestne_vyhlasenie.pdf (169.6 kB) (169.6 kB)

F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 F_142_Cestne_vyhlasenie.doc (38 kB) (38 kB)

Klientske centrum

F-108 Oznam do mestského rozhlasu
 F_108_Oznam_do_mestskeho_rozhlasu.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

F-108 Oznam do mestského rozhlasu
 F_108_Oznam_do_mestskeho_rozhlasu.pdf (105.5 kB) (105.5 kB)

F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni
 F_133_oznamenie.doc (54 kB) (54 kB)

F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni
 F_133_oznamenie.pdf (159.6 kB) (159.6 kB)

Dotácie z rozpočtu mesta

F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
 F_62 ziadost_o _dotaciu.pdf (174 kB) (174 kB)

F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
 F_62 ziadost_o _dotaciu.doc (96.5 kB) (96.5 kB)

F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta
 F_63_ Financne_ vyuctovanie_ dotacie.pdf (134.6 kB) (134.6 kB)

F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta
 F_63_ Financne_ vyuctovanie_ dotacie.doc (58.5 kB) (58.5 kB)

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka