Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla budove

Potrebné doklady:

  • žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla budove (tlačivo),

Prílohy k žiadosti:

  • právoplatné kolaudačné /overená fotokópia/ ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie 
  • doklad o vlastníctve pozemku doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • zameranie adresného bodu /geodetické zameranie  hlavného vstupu(ov) do budovy - § 3 ods. 4 zákona   č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/
  • údaj , číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe
  • v prípade, ak stavebník už neexistuje /právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije/,žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

 

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady MsÚ Žarnovica. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom.

 

Legislatíva:        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 


Vybavujú:                      Tatiana Kučerová
Doba vybavenia:            30 dní


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka