Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Uzavretie manželstva

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:

 • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
 • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,
 • ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určený otec,
 • prijatie žiadosti a uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode nepodlieha poplatku.

Poznámka:       Štátny občan SR predkladá doklady príslušnému matričnému úradu  najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva.

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

 • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade  predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Ten matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša,
 • delegujúci matričný úrad a  matričný úrad, pred ktorým sa uzavrie manželstvo, vyberú poplatok

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

 • štátny občan SR všetky náležitosti ako v prvom prípade (odstavci)
 • cudzinec – je povinný pred uzavretím manželstva predložiť matričnému úradu  najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva  tieto doklady -   platný cestovný doklad, rodný list, doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov), doklad o pobyte,  doklad o štátnom občianstve, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných detí  
 • ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny legalizované alebo apostillované,
 • listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (okrem dokladov v češtine).

Poznámka:       Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR                                 odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov):

 • predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Poznámka:       Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

 

 

Ak plánujete uzavrieť manželstvo v zahraničí:

 • od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva;
 • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Legislatíva:        Zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov

 

 


Vybavujú:                      PhDr. Alica Soukupová, Tatiana Kučerová
Doba vybavenia:            na počkanie

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka