Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

1.4. - 30.4.2019  

Vycistime_si_nase_mesto_2019.jpg

Žarnovica

Vyčistime si naše mesto a okolie

Mesto Žarnovica pri príležitosti DŇA ZEME organizuje v mesiaci apríl 2019 akciu pod názvom „Vyčistime si naše mesto a okolie“

Dovoľujeme si vyzvať Vás všetkých, vážení občania nášho mesta, bytové spoločenstvá, ale aj súkromné firmy a organizácie, zapojte sa do tejto milej akcie a „poupratujte“ si okolie svojich rodinných domov a bytových domov, firiem a organizácií a spoločnými silami aj takýmto spôsobom prispejeme ku krajšiemu a zdravšiemu mestu.
Budeme radi, ak pošlete fotografie z vašich „upratovacích aktivít“ na emailovú adresu: zuzana.gregorova@zarnovica.eu.


 

27.4.2019   9:00

Gruntovacka19.jpg

Okruta a hrádza pri Hrone

Jarná gruntovačka

Pridajte sa k nám na akciu “Jarná Gruntovačka 2019”, na jarné čistenie pred turistickou sezónou pri príležitosti aprílového Dňa Zeme.
Lokalita: Žarnovická Okruta a hrádza rieky Hron
ZAČIATOK: pri bývalom Moteli Sitno o 9:00 hod., rozdelenie sa na dve skupiny na obe strany Okruty.
Za spoluprácu vopred ďakujeme partnerom: Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a Stefani n.o., žarnovickí hasiči či všetci dobrovoľníci, ktorí sa pripoja k čisteniu.
Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2159149824178323/

Záujemcov o zapojenie sa v Žarnovici prosíme o nahlásenie sa koordinátorke, aby sme vedeli zhruba odhadnúť, koľkí sa stretneme a zabezpečiť nám tak pomôcky a pitný režim.

Koordinátor: 0948 874 638, maria.sitarova@dobrykraj.sk
Ďakujeme!


 

30.4.2019   16:00

stavanie_maja_2019_1_p.jpg

v parku na Ul. A. Sládkoviča

STAVANIE MÁJA

Mesto Žarnovica Vás pozýva na tradičné STAVANIE MÁJA v utorok 30. apríla o 16.00 hod. v parku na Ul. A. Sládkoviča, kde bude postavený „centrálny“ máj. Pripravený je kultúrny program popretkávaný ľudovými piesňami a tancami.
Stavanie mája v mestských častiach, ktoré organizujú ich občianske výbory, je plánované v Revištskom Podzámčí o 17.15 hod., v Žarnovickej Hute o 18.15 hod. a v Lukavici o 19.15 hod..
Všetci ste srdečne vítaní!


 

Športové akcie

28.4.2019   15:00

april_plagat0.png

Mestský športový areál Žarnovica

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s 19. ročníkom Memoriálu Ladislava Eliáša

Speedway Club Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov fanúšikov na prvé preteky plochodrážnej sezóny v Žarnovici. V nedeľu 28. apríla so začiatkom o 15.00 hodine odštartujú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s 19. ročníkom Memoriálu Ladislava Eliáša. Na štart sa postaví 25 pretekárov zo štrnástich krajín (Dánsko, Fínsko, Poľsko, Rusko, Lotyšsko, Slovinsko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika a Slovensko). Chýbať nebude ani pretekár Grand Prix Martin Vaculík. Príďte povzbudiť našich reprezentantov v boji s pestrou konkurenciou. Viac informácií na: www.plochadraha.sk


 

Upútavky na oznamy

Výberové konanie

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúci Oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica
 
 
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
Iné kritériá a požiadavky:
be ...viac...


 

Rozdávanie kompostérov

SMART

Mesto Žarnovica cez projekt spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia SR a Európskou úniou využilo možnosť zabezpečenia kompostérov pre svojich obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch. Rozdávanie kompostérov bude prebiehať v areáli bývalej POZANY, v dňoch:
23.4.    Utorok            od 10.30 do 18.00
24.4.    Streda             od 10.30 do 18.00
25.4.    Štvrtok            od 7.30 do 15.00
26.4.    Piatok  ...viac...


 

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2019

Mestský úrad v Žarnovici ako správca dane oznamuje, že rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2019 si môžu občania prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v priestoroch klientskeho centra (na prízemí úradu), a to v termíne:
 
 
v pracovných dňoch od 29. apríla 2019 (t.j. pondelok)
do 3. mája 2019 (t.j. piatok)
v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.
...viac...


 

PRIEMYSELNÝ AREÁL ZC – VÝSTAVBA TEPELNÉHO A ELEKTRICKÉHO ZDROJA – OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI – STANOVISKO MESTA ŽARNOVICA

Vážená občianska verejnosť, na úvod upresňujem, že v roku 2016 bol predložený zámer „Priemyselný areál Žarnovica“, ktorý riešil obnovenie spracovania dreva v bývalom areáli Preglejky. Tejto činnosti sa týka aj navrhovaná zmena– výstavba elektrického a tepelného zdroja, pre ktorú teraz Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ešte raz pripomínam ako príslušný orgán, vykonáva zisťovacie konanie v zmysle zákona č.24/2006 Z. ...viac...


 

V ŽARNOVICI SA NA DEŇ NARCISOV VYZBIERALO TAKMER 2700 EUR

Žiaci 8.A ZŠ na Ul. F. KráľaTohtoročný, v poradí, už 23. ročník celoslovenskej verejno-prospešnej finančnej zbierky pod názvom „Deň narcisov“ určil jeho organizátor, ktorým je Liga proti rakovine Slovenskej republiky (LPR SR) po prvýkrát na štvrtok, konkrétne 11. apríla. To bola vlastne aj tá najpodstatnejšia zmena oproti tým predchádzajúcim ročníkom, keď zbierka bývala v piatok. No a snáď trošku zložitejšie, z viacerých dôvodov, bolo aj jej samotné personálne zabezpečenie. Aj tu sa „ukázalo“, že už po tretíkrát chýbal Peter Čekme, s ktorým sme sa rozlúčili práve počas konania zbierky pred dvoma rokmi.

Na stanovištiRovnako ako v predchádzajúcich 20. ročníkoch (v Žarnovici sa s organizovaním zbierky začalo až 3. ročníkom) sa ako oficiálny spoluorganizátor zapojilo aj Mesto Žarnovica. Pre Žarnovicu to bol teda v poradí 21. ročník. Žarnovica je počas všetkých ročníkov známa tým, že je jediným miestom na Slovensku, kde dobrovoľníci nechodia po meste, ale majú jedno pevné miesto. To je na Májovej ulici, pri stánku so zmrzlinou. Na a na to chodia skutočne dobrovoľne všetci tí, ktorí prostredníctvom finančného daru, za ktorý dostanú narcis, chcú vyjadriť svoju spolupatričnosť a podporu chorým a zaktivizovať a zdravých, aby na svoje zdravie a starostlivosť oň nezabúdali.

Financie darovali aj manželia ŽigovciMinulý rok približne polovicu času konania zbierky narušilo počasie, konkrétne dážď. Všetci zainteresovaní verili, že tentoraz tak tomu nebude. I keď počas celého dňa „úradoval“ vietor a občas pribúdalo oblakov, nakoniec to dopadlo dobre, a to nielen s počasím, ale aj výsledkom.

Hoci oficiálne zbierka mala začať až o 7.00 hod. prví darcovia prispeli už o 6.50 hod. Boli to pracovníci MsÚ, pričom medzi prvými bola aj jeho prednostka Ing. Judita Džadoňová. Prvou organizovanou skupinou, ktorá prišla na miesto zbierky, bola 8. A trieda ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa. Do prvej pokladničky, teda za dobu do 10.00 hod., podľa počtu odovzdaných narcisov, do zbierky prispelo približne 200 darcov. Za tento čas, teda približne 3 hodiny zbierky, darcovia prispeli sumou 833,49 Eur. V porovnaní s takým istým obdobím minuloročnej zbierky to bolo o 294,11 Eur viac. Na stanovište prichádzali postupne i ďalšie triedy ZŠ na Ul. F. Kráľa, ZŠ Andreja Kmeťa, Špeciálnej základnej školy i jednotliví Prispela aj predsedníčka MO MS Mgr. A. Benčatováobčania, pričom dávali finančné prostriedky aj za rodinných príslušníkov, či kolegov z práce. Osobne bol prispieť napríklad riaditeľ MsPS s.r.o. Žarnovica Ing. Ľubomír Gúčik, primátor mesta Kamil Danko, dlhoročný predseda OO JDS Žarnovica Ing. Jozef Husár, CSc., predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, predseda MMP Radim Vojtko, atď. Za dobu od 10.00 do 12.30 hod., teda do druhej pokladničky, prispeli darcovia spolu čiastkou 867,46 Eur, čo bolo o 115,53 Eur viac ako za to isté obdobie pred rokom. Za dobu približne päť a pol hodiny prispeli darcovia čiastkou 1 700,95 Eur. Bolo to o 409,84 Eur viac ako za rovnakú dobu minuloročnej zbierky. Táto skutočnosť už dávala predpoklad, že zbierka bude patriť k tým úspešnejším. Zbierka pokračovala naďalej a viac pribúdalo aj mamičiek s deťmi, ktorých „vylákalo“ príjemné počasie a staršie deti aj možnosť pochutnať si (hneď vedľa stanovišťa) na zmrzline. Posledný darcovia do tretej, teda poslednej pokladničky, prispeli o 16.35 hod. Vtedy sa vlastne zbierka v Žarnovici aj ukončila. No a v tej poslednej pokladničky bola suma najvyššia, a to 993,92 Eur.

Trojica učiteliek ZUŠ (zľava O. Glezgová, M. Reichmanová a E. Branická) taktiež darovala finančné prostriedkyCelá zbierka tak trvala v Žarnovici rovných 9 hodín a 45 minút. Celkove tak darcovia v Žarnovici tentoraz prispeli sumou 2 694,87 Eur. Je to o 442,11 Eur viac ako v minulom roku. Zbierka sa tak zaradila medzi päticu najúspešnejších za ich históriu v našom meste. Nakoniec, aj keď to prepočítame na „starú“ menu, tak 81 185,65 Sk skutočne nie je málo. Ani tentoraz nie je možné uviesť presný počet darcov. Podľa odovzdaných narcisov i skutočnosti, že mnohí si ich ani nevzali, ich však bolo približne 1200. Neboli to však len občania zo Žarnovice, ale mnohí cez mesto len prechádzajúci. Tentoraz najvyššími boli až štyri 50-eurové a najnižšie niekoľkocentové príspevky. I keď boli aj 20, 10, či 1-eurové, najčastejšími boli opäť 2 a 5-eurové. Keďže počet prispievajúcich bolo približne rovnako ako v minulom roku, ale celová suma je vyššia, jednotlivé príspevky boli teda vyššie. Ani tentoraz však nebolo podstatným kto akou sumou prispel, ale to, že ju venoval dobrovoľne a úprimne. To je opäť dôkazom, že hoci narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu aj v našom meste.

V mene LPR SR i spoluorganizátora Mesta Žarnovica patrí všetkým darcom úprimné: „ĎAKUJEME!“

Výnimkou medzi prispievajúcimi neboli ani mamičky s deťmiPoďakovanie za úspešný výsledok Dňa narcisov v Žarnovici parí všetkým, ktorí sa oň akýmkoľvek spôsobom pričinili po organizačnej stránke, darcom umelých narcisov, ktorými aj tentoraz boli f. BARIMEX (Ing. Jozef Barcaj) a Kvety LINDA, i darkyni živých narcisov Eve Tomovej. Vďaka za opätovné, takmer už tradičné, občerstvenie vo forme osúchov donesených priamo na stanovište patrí Márii Forgáčovej. Vďaka patrí aj majiteľke stánku so zmrzlinou Janke Ristemovičovej, ktorá opätovne poskytla miesto na stanovište bezplatne. Osobitne patrí poďakovanie Helene Budinskej, ktorá ho ako dobrovoľníčka zabezpečovala počas celého dňa, no i Miške Debnárovej, ktorá bola ako dobrovoľníčka na stanovišti približne päť hodín. Samozrejme poďakovanie patrí aj pracovníkom MsÚ, ktorí pomohli pri jej zabezpečení a pracovníčkam predajnej jednotky č. 213 COOP Jednota na Dolnej ulici, ktoré umožnili výmenu časti mincí i bankoviek za bankovky vyššej hodnoty, čím bolo uľahčené konečné sčítanie i odvod na účet.

Celá suma v Žarnovici darovaných finančných prostriedkov (už po tretíkrát bez poplatku za vklad na účet) bola v piatok 12. apríla 2019 ráno vložená na účet Dňa narcisov zriadený na tento účel v Slovenskej sporiteľni, a.s., a to konkrétne v expozitúre Žarnovica. O celkovej sume vyzbieraných finančných prostriedkov boli občania mesta informovaní v piatok 12. apríla popoludní aj prostredníctvom mestského rozhlasu.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

garant zbierky v Žarnovici


 

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka