Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O mestskej polícii

Schválené: 15.1.2008

Vyhlásené: 16.1.2008

Účinnosť: 1.2.2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2008 o mestskej polícii


Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení Mestského zastupiteľstva v Žarnovici, pokynov a rozhodnutí primátora mesta, zriaďuje Mesto Žarnovica dňom 01.02.2008 mestskú políciu ako poriadkový útvar mesta.
Čl. 2
Organizáciu mestskej polície, jej úlohy, postavenie, oprávnenia a povinnosti príslušníkov ako aj náčelníka mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi upravuje zákon SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov, Štatút mesta Žarnovica a Organizačný poriadok Mestskej polície v Žarnovici.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

Na tomto nariadení sa uznieslo MsZ v Žarnovici dňa 15.01.2008 VZN č.1/2008 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.Kamil Danko
primátor mesta
Schválené : 15.01.2008
Vyhlásené : 16.01.2008
Nadobúda účinnosť : 01.02.2008

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka