Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2008 o mestskej polícii

Schválené: 16.9.2009

Vyhlásené: 17.9.2009

Účinnosť: 2.10.2009

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa vydáva tento doplnok k VZN :


Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2008
o mestskej polícii


VZN č. 1/2008 o mestskej polícii sa mení a dopĺňa takto :

Čl.2 sa dopĺňa o ďalší odsek. Odseky Čl.2 budú označené číslicami 1. a 2.
Nový odsek 2. Čl.2 znie :

2. Výzbroj a výstroj príslušníkov Mestskej polície v Žarnovici sa zabezpečuje z rozpočtových prostriedkov mesta vyčlenených na tento účel a v súlade so Zásadami pre vystrojovanie príslušníkov Mestskej polície v Žarnovici, ktoré sú prílohou č. 1 k tomuto VZN.


Na tomto doplnku č.1 k VZN 1/2008 sa uznieslo MsZ v Žarnovici dňa 16.09.2009 uznesením č.95/09. Doplnok č.1 k VZN č.1/2008 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

 

 

 

Kamil Danko
primátor mesta


Vyvesené : 31.08.2009
Schválené : 16.09.2009
Vyhlásené : 17.09.2009
Nadobúda účinnosť : 02.10.2009
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka