Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

DOPLNOK - Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žarnovici

Schválené: 1.3.2011

Vyhlásené: 2.3.2011

Účinnosť: 17.3.2011

Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na základe ustanovenia § 6 a § 12 ods. 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu:

DOPLNOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 1/2010
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žarnovici
1. V Čl.18 ods. 2 znie :
„Materiály a návrhy nariadení sú poslancom poskytované v elektronickej forme prostredníctvom schránky zriadenej na webovom sídle mesta, ku ktorej má každý poslanec povolený prístup. Na požiadanie poslanca môžu mu byť materiály vo výnimočnom prípade predložené aj v písomnej forme.“

2. V Čl.18 ods. 3 znie :
„Elektronickú formu materiálov zabezpečuje mestský úrad a to aj v tom prípade, ak materiály a návrhy nariadení predkladá mestská rada, komisia alebo poslanec.“

3. V Čl.18 ods. 4 znie :
„Materiály a návrhy nariadení potrebné na rokovanie mestského zastupiteľstva budú poslancom sprístupnené na webovom sídle mesta najneskôr 3 dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.“

4. V Čl. 20 ods.2 znie:
„Každý materiál určený na rokovanie mestského zastupiteľstva musí byť poslancom počas rokovania k dispozícii v elektronickej (prezentácia prostredníctvom dataprojektora) alebo v písomnej forme.“

5. Na tomto doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 1.marca 2011 uznesením č. U 31/2011.

6. Tento Doplnok č.1 k VZN č.1/2010 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.


Kamil Danko
primátor mesta
 

 

Vyvesené : 11.02.2011
Schválené : 01.03.2011
Vyhlásené : 02.03.2011
Nadobúda účinnosť: 17.03.2011
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka