Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

DOPLNOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 15/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb

Schválené: 1.3.2011

Vyhlásené: 2.3.2011

Účinnosť: 17.3.2011

Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na základe ustanovenia § 6 a § 12 ods.12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu:

DOPLNOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 15/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb

1. V Čl. 3 sa za písm.b. vkladá nové písm.c., ktoré znie:
„c. ďalšie služby - požičiavanie pomôcok“
2. Za Čl. 5 sa vkladá Čl. 5a, ktorý znie:
Čl. 5a
Požičiavanie pomôcok

1. Mesto Žarnovica má pre občanov k dispozícii na bezplatné zapožičanie nasledujúce kompenzačné a zdravotné pomôcky:
a) 2 invalidné vozíky
b) 3 rolátory – vozíky na chodenie
c) 1 toaletnú stoličku
d) 1 bicykel s postrannými kolieskami
e) 1 barlu (trojnožku)
2. Oprávnenou fyzickou osobou, ktorej možno pomôcku požičať, je osoba s nepriaznivým zdravotným stavom alebo osoba vo veku nad 70 rokov, ktorá:
a) má trvalý pobyt v meste Žarnovica
b) má prechodný pobyt v meste Žarnovica
c) dočasne býva u príbuzných , ktorí majú trvalý pobyt v meste Žarnovica
3. Ďalšie podmienky a podrobnosti týkajúce sa poskytovania tejto sociálnej služby upravuje pokyn primátora.“

3. Na tomto doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 1. marca 2011 uznesením č. U 29/2011.
4. Tento doplnok č.1 k VZN č. 15/2009 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.


Kamil Danko
primátor mesta


Vyvesené: 11.02.2011
Schválené: 01.03.2011
Vyhlásené: 02.03.2011
Nadobúda účinnosť: 17.03.2011
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka