Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

DOPLNOK č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 15/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb

Schválené: 28.6.2011

Vyhlásené: 29.6.2011

Účinnosť: 14.7.2011

Mesto Žarnovica na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o sociálnych službách“) vydáva tento doplnok k všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za tieto služby.


DOPLNOK č. 2
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 15/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb


1. V Čl.3 písm. b) sa slovo „denné“ nahrádza slovom „Denné“ a za slovo „seniorov“ vkladá
slovo „Žarnov“.

2. V Čl.6 sa slová „DENNÉHO CENTRA „ŽARNOV“ “ nahrádzajú slovami „Denného
centra pre seniorov „Žarnov“ “.

3. Na doplnku č. 2 k VZN č. 15/2009 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa
28. júna 2011 uznesením 107/2011. Tento doplnok č. 2 k VZN č. 15/2009 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

 

 

Kamil Danko
primátor mesta


Vyvesené: 13.06.2011
Schválené: 28.06.2011
Vyhlásené: 29.06.2011
Nadobúda účinnosť: 14.07.2011
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka