Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Vyhlásenie manažmentu

VYHLÁSENIE A ZÁVÄZOK MANAŽMENTU ORGANIZÁCIE

Mestský úrad v Žarnovici je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie písomnej agendy, odborných podkladov a písomností na rokovanie mestského zastupiteľstva, spracúvanie písomných vyhotovení rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní ako aj vykonávanie nariadení mesta, vykonávanie uznesení MsZ a rozhodnutí primátora v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Nemenej dôležitou úlohou mestského úradu je starostlivosť o všestranný trvaloudržateľný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov.
Cieľom organizácie je poskytovať kvalitné služby a trvale zvyšovať spokojnosť svojich zákazníkov (občanov, zamestnancov, podnikateľov, orgánov verejnej správy a všetkých iných zainteresovaných strán) a to pri svojich čo najnižších nákladoch
Koncepcia rozvoja organizácie vychádza z predpokladu, že v budúcnosti bude o úspechu stále viacej rozhodovať to, čomu organizácia už dnes venuje maximálnu pozornosť: informatizácia, moderné systémy riadenia a kvalifikácia zamestnancov.

Spätná väzba sa v organizácii zabezpečuje na základe rozboru informácií o výkonnosti úradu, o spokojnosti zákazníkov a o konkrétnych požiadavkách zákazníkov. Organizácia starostlivo sleduje vývoj týchto požiadaviek a pravidelným vyhodnocovaním získaných údajov posilňuje a rozvíja svoju konkurencieschopnosť.

Technológie, ktoré sú v organizácii používané, nemajú priamy nepriaznivý vplyv na životné prostredie a vzniknuté odpady sú likvidované špecializovanými firmami. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vedenie organizácie chápe nielen ako povinnosť stanovenú zákonom, ale aj ako spôsob práce a prístupu ku svojim zamestnancom.

Vedenie organizácie sa rozhodlo zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality prostredníctvom samohodnotenia a to v súlade s kritériami modelu CAF 2006, ktorý je zlučiteľný so systémom manažérstva ľudských zdrojov , environmentálneho manažérstva, so systémom riadenia BOZP a so systémom riadenia financií.
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka