Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Výpisy z matrík

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

  • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny,
  • splnomocnenému zástupcovi (plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka)
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti,  dočasnej  starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti
  • poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará
  • opatrovníkovi súdom ustanovenému

Spôsob vyžiadania:

  • osobne v kancelárii matričného úradu,
  • písomne.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada.

Upozornenie:     Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostillované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

Legislatíva:        Zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších

predpisov


Vybavujú:                      PhDr. Alica Soukupová, Tatiana Kučerová
Doba vybavenia:            na počkanie

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka