Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Zápis do osobitnej matriky

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa vám dieťa, zomrel váš príbuzný v cudzine?

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Poznámka:       Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z vyššie uvedených orgánov. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Potrebné doklady:

  • originál cudzozemského matričného dokladu (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,
  • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille),
  • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
  • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania – „ová“ a pod.

Poznámka:       Vzory zápisov je možné použiť na predbežné zhromažďovanie údajov. Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.

Legislatíva:        Zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov

 


Vybavujú:                      PhDr. Alica Soukupová, Tatiana Kučerová
Doba vybavenia:            na počkanie


 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka