Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Zástupca primátora

Zástupca primátora mesta Žarnovica

Ing. Alena Kazimírová

Ing. Alena Kazimírová

Tel: 045/ 683 00 14

E-mail: viceprimatorka@zarnovica.eu alena.kazimirova@zarnovica.eu

Zástupca primátora mesta Žarnovica


 

 

 

Zastupovaním primátora je odo dňa 04.12.2018 poverená poslankyňa Ing. Alena Kazimírová, a to v rozsahu 37,5 hodín týždenne nasledovne:

 1. počas krátkodobej neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, dovolenky, práceneschopnosti resp. z iného dôvodu vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a s činnosťou mestského úradu, podpisuje platobné výmery a rozhodnutia
 2. počas dlhodobej neprítomnosti primátora alebo počas jeho dlhodobej nespôsobilosti na výkon funkcie, zastupuje primátora v plnom rozsahu
 3. priamo riadi: 
  • činnosť menších obecných služieb
  • školstvo
  • styk s občianskou verejnosťou – osobne aj elektronicky
  • styk s médiami a informovanie verejnosti
 4. zabezpečuje:
  • styk s orgánmi štátnej správy a  samosprávy, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi,  športovými a občianskymi združeniami,  podnikateľskými subjektami zastupujúc mesto vo verejnom záujme
 5. zodpovedá:
  • za bytovú politiku mesta
 6. dohliada:
  • na činnosť pri výkone kompetencií mesta v oblasti sociálnej starostlivosti
 7. každoročne preberá a ochraňuje majetkové priznania poslancov MsZ, vedúcich zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavného kontrolóra, náčelníka MsP a prednostu MsÚ
 8. plní iné úlohy podľa rozhodnutia primátora

 

Podľa § 25, ods. 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2019 „ poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu. Takto určený plat obec zverení na svojom webovom sídle do 30 dní jeho určenia starostom.

V zmysle uvedeného ustanovenia primátor mesta Žarnovica určil plat zástupkyni primátora s účinnosťou od 1.8.2019 vo výške 65% mesačného platu primátora. Takto určený plat sa bude vyplácať v stanovených termínoch po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka