Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Zbor Žarnov

zarnov_vyzva.pdf(712.3 kB)Výzva
Nová ponuka SZ Žarnov 1.pdf(984.7 kB)Ponuka

Buletín k 60. výročiu založenia zboru - BULETIN

 

 

 

 

 

 

Súčasnosť speváckeho zboru Žarnov

Čas plynie, roky pribúdajú a Žarnov je znovu starší o päť rokov. V roku 2013 oslávi neuveriteľných 60 rokov od svojho založenia a pôsobenia v meste Žarnovica.
V júli 2012 sa schyľovalo k rozpadu Žarnovu odchodom dirigenta Pavla Šianského po 11 rokoch pôsobenia v zbore, za ktoré mu ďakujeme. Žarnov sa rozhodoval, čo ďalej. Boli len dve možnosti. Ukončiť pôsobenie alebo pokračovať ďalej. Motiváciou bolo blížiace sa výročie. Náhoda priniesla zboru do cesty učiteľku spevu zo ZUŠ v Banskej Štiavnici.


Mgr.art. Perla Perpetua Voberovádirigentka
Absolvovala operný spev na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Heleny Ševčíkovej. Šesť rokov navštevovala súkromné hodiny spevu u Sidónie Gajdošovej Haljakovej a neskôr u Adriany Kohútkovej. V roku 1992 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte J.A.Komenského v Bratislave odbor psychológia. Od roku 2001 do roku 2007 navštevovala eurytmické vzdelávanie v Prahe a v Norimberku.Táto nezvyčajná profesionálna kombinácia jej umožňuje hľadať nové cesty v oblasti umenia. Aktívne sa zaoberá tzv."Školou odhalenia hlasu" švédskej opernej speváčky Valborg Werbeck Svärdstrom, duchovnými základmi spevu podľa Olgy Hensel, Hildy Deighton a Marie Führmann. Jej spevácky repertoár obsahuje piesne a árie od gotiky až po súčasnosť. Okrem koncertných vystúpení organizuje divadelné predstavenia so spevom, poéziou, vážnou hudbou a novým pohybovým umením.
Dirigentskú taktovku prevzala Perla P. Voberová od septembra 2012. Na prekvapenie mnohých ona poslanie dirigentky berie za naplnenie svojho životného sna. Dôkazom sú aj jej výsledky krátkeho pôsobenia v zbore. Svoje predstavy a umelecké smerovanie vniesla do prípravy vystúpení speváckeho zboru, ktoré predviedol na Slávnostnej akadémii, na Vianočnom koncerte a v spievanej stredovekej dráme Rituál cností uvedenej v piatich kostoloch miest nášho okolia, vrátane Žarnovice. Zbor ponúka širokú paletu zborových piesní, prezentuje trojhlasné úpravy ľudových a národných piesní, spieva chrámové a sakrálne zborové piesne.
SZ Žarnov má v súčasnosti 21 členov, a stále pribúdajú. Predsedkyňou je Katuše Bačová z Hodruše Hámrov, pôsobí v zbore od r 2010. K najstarším členom, s najdlhšou pôsobnosťou v zbore patrí Roland Hanus od r. 1962, najmladším je nováčik Martin Baláž (18) zo Žarnovice.

Členovia zboru: zbor
Mgr.art. Perla Perpetua Voberová
dirigent
 

Soprán – I.hlas :
Bačová Katuše
Homolová Katarína
Klikačová Anna
Knoteková Gabriela
Kotrlcová Margita
Marušková Oľga
Matušková Božena
Oslancová Jarmila

Blahová Zdenka

 

Alt – II . hlas:pri vystúpení
Cabáneková Mária
Garajová Dagmar
Mičová Helena
Pomekáčová Helena
Tencerová Jolana

Hajnovičová Miriam

 

Tenor – III. hlas:
Hanus Roland
Ing. Husár Jozef
Matejček Peter
Maruška Stanislav
Ing. Svoboda Peter
Martin Baláž
Tomáš Gula

Balko Marián

Baláž Ondrej

 

Speváci majú bohaté zborové skúsenosti, krásny spev pestujú bez prerušenia už 60 rokov. Za ten dlhý čas sa vypracovali na kvalitný reprezentatívny zbor, ktorý šíri dobré meno mesta Žarnovica a reprezentuje ho svojim vystupovaním v okolí i v regióne.
Dúfame, že sa tradícia zborového spievania udrží, a že príkladom pritiahne spevácky zbor Žarnov k pestovaniu kultivovaného spevu ďalšie generácie spoluobčanov.


------------------------------------------------------------------------------------

Na podnet vtedajšieho riaditeľa Základnej školy v Žarnovici Jána Vaneka vznikol v roku 1953 spevácky zbor Žarnov. J. Vanek bol aj jeho prvým dirigentom. Dlhoročnou dirigentkou bola Mgr. Mária Vincencová.
Od roku 2001 pracuje zbor pod vedením Pavla Šianského z Banskej Bystrice. Počas jeho pôsobenia sa zmenil repertoár a v súčasnosti zbor prezentuje trojhlasné úpravy ľudových a národných piesní, skladby umelé a cirkevné. Pod vedením súčasného dirigenta už v priebehu dvoch rokov nastal výrazný umelecký a kvalitatívny posun zboru, došlo k spestreniu ponúkanej palety zborových piesní a k umeleckému obohateniu jeho života. Výsledkom zmeny a úspešného umeleckého rastu bol vydaný spevník trojhlasných piesní a CD nahraté pri príležitosti 50. výročia vzniku zboru.
Aj za ďalších 5 rokov tento miešaný spevácky zbor, ktorý združuje ľudí rôznych povolaní zanietených pre spevácke zborové umenie, opäť skvalitnil. V Žarnovici nechýba na rôznych oslavách, jubileách, cirkevných sviatkoch a iných kultúrno-spoločenských podujatiach.
V minulom roku zbor dôstojne oslávil 55. výročie svojho vzniku. Za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti zborového spevu udelilo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici Žarnovu „Výročnú cenu mesta za rok 2008“. Na mimoriadnom-slávnostnom zasadnutí MsZ dňa 1. decembra 2008 za zbor ocenenie prevzali jeho súčasná predsedníčka Božena Matušková, dirigent Pavel Šianský i bývalá predsedníčka Dagmar Bocianová, ktorú na túto slávnosť pozvali členovia zboru.
V ten istý deň bol aj krst nového CD vydaného pod názvom „Nech pieseň pre vás znie 2“. Krstnými rodičmi boli primátor mesta Kamil Danko a viceprimátorka Ing. Alena Kazimírová.
Na CD je 16 skladieb v rozsahu takmer 40 minút. Kúpiť je ho možné v mestskej knižnici. Cena za kus je 4,98 €.

Spevácky zbor Žarnov pôsobí pri Oddelení kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a pozýva záujemcov o zborový spev do svojich radov. Skúšky sú každý pondelok od 17.00 hod. v Základnej umeleckej škole.
Príďte medzi členov súboru Žarnov, príďte šíriť tradíciu slovenskej zborovej piesne.

 

 

 

Krst nového CD a zápis do pamätnej knihy mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nové CD "Nech pieseň pre vás znie 2" -

  vypočujte si ako ukážku dve piesne z tohto CD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 14.12.2009 sa na Dňoch Slovenska v Bratislave uskutočnil úspešný Vianočný koncert zbor Žarnovspeváckeho zboru Žarnov. Naše vystúpenie, ktoré trvalo 45 minút, bolo zastúpením mesta Žarnovica v Bratislave na Vianočných trhoch. Od 27.11. – 22.12.2009 sa na vianočnom pódiu predstaví 2000 účinkujúcich takmer zo 60 miest a obcí z celého Slovenska. Poďakovanie patrí primátorovi hlavného mesta Slovenské republiky pánovi Andrejovi Ďurkovskému, pod ktorého záštitou sa Dni Slovenska v Bratislave konajú, BKIS ako aj spevákom zboru Žarnov za ich obetavý prístup k nácviku a samostatnému vystúpeniu.

 

 

Dirigent zboru Pavel Šianský.

 

Žarnov v kostoleVianočné sviatky sú čas, kedy ľudia viac ako inokedy otvárajú svoje srdcia a sú si opäť aspoň na krátky čas o čosi bližší. Práve k tejto atmosfére sa snaží už každoročne prispieť aj naše mesto. Tento rok sa VIANOČNÝ KONCERT niesol v duchu najkrajšieho hudobného prejavu, akým spev nesporne je. Domáci spevácky zbor Žarnov si ako hosťa pozval spevácky zbor Magnificat z Lutily. Ten má za sebou množstvo významných koncertov a jedným z posledných ocenení je aj 3. miesto v Zlatom pásme krajskej prehliadky speváckych zborov v Modrom Kameni. Náš spevácky zbor Žarnov svojou interpretáciou vianočných piesní a kolied veľmi citlivo vystihol sviatočnú atmosféru týchto dní. Záverečnou piesňou, ktorou už tradične bola Tichá noc sa obidva zbory spojili v jedno hudobné teleso. Diváci záverečným potleskom ocenili spevácke umenie obidvoch zborov. Poďakovanie za tento skvelý koncert patrí aj farskému úradu a zvlášť farárovi PhLic., Ing. ,Mgr. Branislavovi Koppalovi.

Text: Mgr. J. Antalová
Foto: Mgr. J. Jánoška

 ďakovný list

Poďakovanie speváckemu súboru od Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) za účinkovanie v projekte Vianoce v meste 2009 – Dni Slovenska v Bratislave.
 

 

Slovenské Vianoce v Bratislave
V rámci projektu „Vianoce v meste 2010 – Slovenské Vianoce v Bratislave“, ktorý produkčne zabezpečovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vystúpilo spolu 93 folklórnych telies a súborov z celého Slovenska. Jedným z nich bol aj SZ Žarnov, ktorý vystúpil 11. decembra.
Ocenením za vystúpenie bol aj ďakovný list primátora hlavného mesta SR doc. RNDr. Milana Ftáčnika.
Fotografie sú z tohto vystúpenia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianočný koncert dvoch speváckych zborov


Cantus Monte RegisV kostole bol v stredu sviatok, vďaka koncertu sme si predĺžili sviatočné obdobie Vianoc. 28.12. v podvečer sa zaplnili lavice kostola divákmi vianočného koncertu. Ale hlavne početným 34 členným speváckym zborom z Novej Bane, Cantus Monte Regis, ktorý vedie mladá, šikovná dirigentka Margaréta Žňavová. Je obdivuhodné, že za tak krátky čas existencie zboru (jeden rok) je jeho spevácky prejav na vysokej úrovni. Vianočnými piesňami potešili divákov a hrou na hudobné nástroje spestrili svoje vystúpenie. Domáci spevácky zbor Žarnov, pod vedením dirigenta PavlaCantus Monte Regis Šianského, bol rovnocenným partnerom a opäť potvrdil svoje kvality. Členovia zboru predviedli svoj bohatý repertoár piesní. Úspešný koncert dvoch speváckych zborov bol pohladením duše v tomto sviatočnom čase.
„ Nech melódia Vianoc všetkým ticho v srdci znie a nadchádzajúci Žarnovnový rok
nech vám len zdravie, šťastie a lásku prinesie.“

 

Eva Tomová
 

 

 

 

Žarnov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianočný koncert v kostole

na koncerteNádherný vianočný čas! Čas pokoja a vzájomného porozumenia. Chvíle, keď sa človeku žiada zohriať si ruku o neznámu blízku dlaň. Chvíle napĺňajúce nás citom a láskou. Do domovov zavíta radosť a spoločné šťastie. Čas akoby zastal – na pár dní.
Sviatočnú atmosféru týchto dní doplnil Vianočný koncert speváckeho zboru Žarnov v kostole sv. Petra a Pavla v piatok 28.12. o 16.30 h. Žarnov sa predstavil v novom zložení. Oproti minulosti je výrazne menší, čo však neubralo na jeho kvalite. Spevácky zbor má v súčasnosti 16 členov. Vedúcou súboru je Katarína Bačová. Vedenie zboru prevzala dirigentka Mgr. Perla P. Vóberová, učiteľka spevu ZUŠ v Banskej Štiavnici. Pod jej taktovkou v umeleckom a precítenom prevedení, za spolupráce celého zboru, ste mali možnosť vidieť výnimočný a nevšedný koncert. Celý program sa niesol v duchu biblického príbehu narodenia Božieho dieťaťa. V hlavných postavách anjelov, pastierov a kráľov účinkovali žiaci škôl v Žarnovici, v Hodruši-Hámroch a ZUŠ v Banskej Štiavnici. Okrem vhodne vybraných a zaradených zborových piesní bol program na koncerteobohatený o sólové vystúpenie Perly P. Vóberovej v úvode koncertu. V úlohe Márie s uspávankou Chtiac, abys spal sa predstavila Leasana Hudecová. V závere programu spievala Ave Mariu Andrea Halibožeková. Celkovú atmosféru doplnila hrou na organ profesorka organovej hudby Mgr. art. Marta V. Gáborová zo Žiliny, ktorá predviedla obdivuhodný výkon na majestátnom hudobnom nástroji, akým organ je. Nezvyčajným a originálnym spôsobom vyvrcholil koncert piesňou Tichá noc, ktorá zaznela v tme kostola, len za svetla horiacich sviečok v rukách všetkých divákov.
Spevácky zbor Žarnov svojim vystúpením prekvapil očakávania obecenstva. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a umeleckého zážitku si odnášali diváci domov. Piatkové popoludnie bolo určite pre všetkých príjemným oživením a obohatením vianočného obdobia.

Zo zákulisia koncertu:
• 10 min. pred koncertom nám dopravili chýbajúci stojan pre dirigentku, požičala ho Danka Sitárová
• vzácnym hosťom bol bývalý, dlhoročný dirigent SZ Pavel Šianský
• Adventný koncert v tomto prevedení mal premiéru v kostole sv. Mikuláša v Hodruši-Hámroch 15.12.
na koncerte 6.1.2013 o 16.00 h. uzavrie SZ trojicu koncertov v kostole v Kozárovciach
• od nového roku začína SZ s nácvikom nových piesní a už má naplánované podujatia na celý rok 2013
• Žarnov pozýva nových členov do zboru
• 3 členovia pribudli z Horných Hámrov
• SZ Žarnov v roku 2013 oslávi 60. výročie svojho založenia
• kytice boli z kvetinárstva Foria – od Štefana Foltána, sponzorsky prispel k cene kytíc
• Pizzeria – Pronto, majiteľka Eva Murányiová sponzorsky prispela k občerstveniu 26 účinkujúcich
• Zdenko Toma daroval víno k občerstveniu
• ďakujeme Tv – Panoráma za záznam priebehu koncertu
• slovo ďakujem sa v ten večer vyslovilo niekoľkokrát v rôznych podobách, nič nestojí, ale pritom má veľkú váhu
Vďaka patrí všetkým, ktorí zorganizovali tento večer a akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o jeho plynulý priebeh.

Text: Eva Tomová
Foto: Zdenka Tomová

(Viac fotografií vo fotogalérii mesta.)


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rituál cností

koncertV hektickej dobe, ktorú prežívame, nám niekedy padne vhod nečakané zastavenie, ktoré predstavuje nádej ako svetlý bod v živote. Jedným z tých zastavení je aprílový koncert speváckeho zboru Žarnov a jeho hostí, ktorí sa predstavili s novým prvým tohtoročným programom v nedeľu 7. apríla v kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici.
Spoločne uviedli umelecké predstavenie pod názvom Rituál cností – Ordo Virtutum. Autorkou tejto najstaršej drámy z 12. storočia, príbehu o duši zvedenej diablom, je sv. Hildegard von Bingen lekárka, spisovateľka, skladateľka, mystička neskôr mníška benediktínskeho rádu a zakladateľka kláštora na Rupertsbergu pri Bingene v Nemecku.
Mgr. Perla Perpetua Voberová je dirigentkou, scenáristkou i režisérkou v jednej osobe. Vniesla do zboru nový nádych, pod jej vedením je zameranie zboru viac umelecké. Členovia speváckeho zboru predviedli divákom veľmi pekné, citlivo a umeleKoncertcky stvárnené dielo. Drámu o duši, ktorá bojuje s vášňami, svetským pokušením a volá o pomoc vyššiu moc. Cnosti – pozitívne vlastnosti pomôžu zvedenej duši zvíťaziť nad diablom. Do vystúpenia si prizvali hercov z divadelného súboru Pri pekárni. Janu Brigantovú (Pokora), Kristínu Belicovú (Víťazstvo) a Mariána Babčana (Diabol) paradoxne, napriek zápornej postave, si získal sympatie divákov svojim zjavom i hereckým výkonom. Hlavnú postavu Dušu stvárnila Silvia Baginová, dievčina s krásnymi dlhými vlasmi. Ostatné Cnosti boli dirigentkine súčasné i bývalé žiačky spevu umeleckých škôl z Banskej Štiavnice, Zvolena a Prievidze. Viac ako 30 účinkujúcich, spevákov i hercov predstavilo pútavý a zaujímavý hodinový program.
Vystúpenie bolo pretkané menej známymi i známymi sakrálnymi zborovými piesňami. Posledné dve piesne, On je Kráľov Kráľ a Idem tam do Božej zeme tie, s ktorými sa šíril chrámom optimizmus, radosť a veselosť, sú divákom už známe.
Predpremiéru mal už program deň predtým, v sobotu v kostole sv. Michala Archanjela vo Vyhniach. Zboru sa dostakoncertlo vrelého privítania správcom farnosti Mgr. Petrom Križanom a zložením poklony po koncerte: „Krásne spievate“ povedal okrem iného. Spokojnosť prejavil a výkon zboru ocenil osobným darom do truhlice umelcov aj prítomný starosta Vyhní Vladimír Bevelaqua s manželkou. Ale najväčšou odmenou pre zbor bola spontánna pochvala jednej z diváčok bezprostredne po koncerte: „Ďakujeme vám, neočakávali sme niečo také krásne.“ Všetci, ktorí si našli čas a prišli stráviť nedeľné popoludnie v miestnom kostole v Žarnovici, boli príjemne prekvapení nádherným umeleckým zážitkom. Spevácky zbor a ich hostia s predvedeným výkonom nadchli obecenstvo, ktoré zaplnilo priestory kostola. Diváci odmenili účinkujúcich búrlivým potleskom a ováciami postojačky. Za všetkých prítomných sa v závere poďakoval dirigentke zboru Ing. Jozef Husár a odovzdal jej kyticu kvetov.
Želáme zbormajsterke i všetkým členom speváckeho zboru veľa vytrvalosti a trpezlivosti v nácvikoch, potlesky publika na vystúpeniach i tie standing ovation, ale aj naplnenie osobných želaní a ambícií.

 


Eva Tomová
Zdenka Tomová, foto (viac vo fotogalérii mesta)


 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedinečný rituál cností v Kostole sv. Kataríny


zbor v BŠSkromný program informoval, že v umeleckom predstavení „Rituál cností“ účinkuje Spevácky zbor Žarnov, Divadelný súbor Pri pekárni /Žarnovica/ a ich hostia. Spolu takmer 30 účinkujúcich. Úvodné a záverečné slovo mala Mgr. Perla P. Voberová, učiteľka spevu v ZUŠ Banská Štiavnica, ktorá program pripravila, sprevádzala a dirigovala v sobotu 18. mája 2013 v Banskej Štiavnici.
Inšpiráciou predstavenia je dávna historická osobnosť kresťanstva mníška Hildegard von Bingen. V predstavení sa stretá a navzájom spolu zápolí ľudsky prerzonifikovaná „Duša“ / S. Baginová/ a sugestívny „Diabol“ /M. Babčan/. Spolu s nimi je to aj 12 cností: „Pokora“ /J. Brigantová/, „Dobrosrdečnosť“ /I. Pruknerová/, „Viera“ /P. Turáneková/, „Nádej“ /V. Sásiková/, „Nebeská láska“ /A. Halibožeková/, „Disciplína“ /M. Kaňková/, „Skromnosť“ /D. Knochová/, „Milosrdenstvo“ /S. Sulíková/, „Víťazstvo“ /K. Belicová/, „Odvaha“ /D. Machavová/ a „Mária-Shophia“ /L. Hudecová/ „Božia Bázeň“ / Gabika Halajová/.
Stredoveký príbeh - osud mníšky z 13. stor. a stále platná moralita jeho podobenstva a posolstva sa v rámci koncertu odohrala v katolíckom kostole zo začiatku 16. stor. a s dátumom dneška. V chráme znel zborový a sólový spev i slová. Bola to aj úsporná a jednoducho kostýmovaná divadelná – chrámová inscenácia. Kontrastom k expresívnemu prejavu „Diabla“ bol pokojný a pokorný pohyb a gestá dievčat. Ich nežné hlásky a dlhé vlásky, priame pohľady i čisté ruky symbolizujúce ľudské dobro - cnosti, ale aj modlitby, vieru a obavy z diabolského i svetského pokušenia a hriechov. V tejto súvislosti je dávna kresťanská, historická téma stále a mimoriadne aktuálna práve v súčasnosti. V zborovom prednese zazneli aj piesne Glória, Blíž k tebe Bože môj, Znej pieseň srdom lásky a iné. Pri piesni Zmiluj sa Bože je adresát i prosba jasná a priama. Predstavenie Rituál cností sa však správne a oprávnene obracia aj k nám, k ľuďom dneška.
Chvalabohu, je aj v súčasnosti veľa, veľa ľudí cnostných a veľa cností. Ľudí dobrých, múdrych, inteligentných. Spolu s bezohľadnými hlupákmi, egoistami, karieristami..., pribúdajú však čoraz viac a viac noví hriešnici. Nie rituál, ale realita necností a zla je dnes, na celom svete trpkou a varovnou skutočnosťou.
V kostole sv. Kataríny bol pri predstavení pokoj, ticho a porozumenie. Boli tam ľudia s citom i vierou, láskou a s nádejou, iste aj s odvahou a hlavne pokorou. Škoda, že ich nebolo viacej. Po skončení tohto úžasného predstavenia som sa pozrel na starú fresku „Posledný súd“. Ten sa však dobrých cností netýka. To hriešnici by sa mali spamätať. V živote i s pomocou cnostného a dobrého umenia.


Text: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., Horná Roveň
Foto: Ing. Ľubomír Lužina

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svadba na lúke

 

svadbaPredstavy dirigentky speváckeho zboru Žarnov Perly P. Voberovej a jej vysnený Koncert na lúke sa naplnili v sobotu 29.6. v Amfiteátri obce Župkov. A navyše bol spečatený svadobným obradom samotnej aktérky s členom kapely Rovina Tomášom Guľom.
Počasie prialo zúčastneným. V slnku zaliatom amfiteátri v malebnom prostredí Horného Župkova obklopeného zeleňou obsadili miesta v hľadisku domáci obyvatelia i diváci zo širšieho okolia. Biele stany nad obecenstvom dopĺňali svadobnú atmosféru, čo diváci ešte ani netušili v úvode spoločného koncertu speváckeho zboru Žarnov a dychovej kapely Rovina.
Starosta Župkova Ing. Ján Tomáš uviedol hudobný program účinkujúcich súborov zo Žarnovicesvadba a Veľkých Kostolian. V úvode zaspievala svadobnú odobierku Perla P. Voberová, jej sólový spev sa nezaobišiel bez dojatia. V programe sa striedal zbor s kapelou. Odspievali niekoľko zaľúbených slovenských ľudových piesní o láske ocenené srdečným potleskom divákov. Spestrením programu bol duet Zachodí slniečko Perly a Tomáša. V závere programu odznel Hymnus lásky v podaní zboru Žarnov a s poslednou spoločnou veselou piesňou Červenuo jabĺčko sa obidva súbory rozlúčili.
Na prekvapenie divákov program pokračoval ďalej. Až keď predstúpili pred svadobný stôl snúbenci Perla Perpetua Voberová a Tomáš Guľa so svedkami, diváci uverili, že nejde len o hranú ukážku svadbasvadby, ale o naozajstný sobáš vonku na lúke. A tak sa okrem prítomnej rodiny, kapely Rovina a zboru Žarnov stali diváci svedkami a zároveň hosťami nezvyčajnej svadby. Spoločné áno si snúbenci povedali pred oddávajúcim starostom Hrabičova Jánom Adámikom a matrikárkou Alenou Brašeňovou. Za potlesku prítomných a nekončiacim radom gratulujúcich rodinných príslušníkov, priateľov, známych a divákov sa svadobný deň v amfiteátri skončil.


Eva Tomová

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽARNOV MÁ 60 ROKOV

počas oslavyNeuveriteľných 60 rokov zachoval svoje pôsobenie mestský spevácky zbor, ktorý vznikol v r. 1953 a meno Žarnov mu dal jeho zakladateľ Ján Vanek, miestny učiteľ a zanietený hudobník.
Do histórie Žarnovice sa zapíše dátum 29.11.2013 ako prvé podujatie po rekonštrukcii vyše 163. ročného kultúrneho domu. Presne do roka a do dňa sa vrátil kultúrny život do jeho vynovených priestorov. Slávnostný program bol svojou vysokou úrovňou dôstojnou oslavou nielen spomenutého výročia, ale dovolím si tvrdiť, že zároveň aj slávnostného otvorenia kultúrneho domu po roku jeho obnovy. Pozvaní hostia, bývalí členovia zboru, zástupcovia mesta a verejnosť mali možnosť zhliadnuť umelecký program dvoch zborov. Pozvaným hosťom bol tento raz Trenčiansky spevácky zbor. Aj vďaka nim sa celý večer ozýval spev spoza okien šatní i mimo pódia napr. krásne odspievaným prípitkom na recepcii alebo nikdy nestarnúcou národnou piesňou Tancuj, tancuj, vykrúcaj... .
počas oslavyNa pódiu odznelo spolu 20 zborových piesní. Dve z nich, Dona Nobis Pacem a Aká si mi krásna zaspievali zbory spoločne aj s bývalými členmi. A tak sa v závere programu zaplnilo javisko viac ako 70. spevákmi. Program zanechal v divákoch silný dojem umocnený skladbami Žarnova ako je Starosloviensky Otče náš, Hymnus lásky alebo piesňami Trenčanov, ktoré miestami prenikli celým telom, nielen dušou. Oblečenie Žarnova do krojov bolo príjemným prekvapením večera, ktoré korešpondovalo s odspievanými ľudovými piesňami a zožalo zaslúžený potlesk. Počas vystúpenia vedenie mesta v zastúpení: primátor mesta Kamil Danko a jeho zástupkyňa Ing. Alena Kazimírová odovzdali pamätné listy a kvety zboru i bývalým dirigentom. Mgr. Jela Šuleková priniesla ďakovný list od POS v Žiari nad Hronom a poctu pre zbor Žarnov od generálnej riaditeľky Národného osvetového centra v Bratislave.

Dr. Jozef Vakoš PhD., dirigent početného 30 členného Trenčianskeho zboru plného pozitívnych a spevavých ľudí, sa poďakoval mestu za príležitosť vystúpiť a predviesť svoje umenie. Odchádzali s vďačnosťou, dobrým pocitom a obdivom k mestpočas oslavyu, jeho ľuďom a celkového piatkového diania vôbec.
Ďakujeme sponzorom podujatia za kvety Štefanovi Foltánovi, Linde Strakovej, Reštaurácii Kabina, Jane Urbanovej z Hodruše Hámrov, BBSK POS v Žiari nad Hronom a samozrejme mestu Žarnovica - prednostke Ing. Judite Džadoňovej a Ing. Erike Záhorcovej za celoročnú finančnú podporu pri absolvovaní jedenástich tohtoročných vystúpení Žarnova.
Ďakujeme mediálnemu partnerovi TV – Panoráma a tlačiarňam Aprint spol. s.r.o. v Žiari nad Hronom. Vďaka Ing. Jozefovi Pieckovi, ktorý zostavil a postaral sa o vydanie brožúry k výročiu zboru, ju dnes môžu čítať v 300 domácnostiach Žarnovice. Všetci, ktorí o ňu majú záujem, bývalí členovia, ktorí sa osláv nemohli zúčastniť i verejnosť si brožúru môžu vyzdvihnúť na odd. kultúry, mládeže a športu v kultúrnom dome, mimo mestským na požiadanie zašleme poštou.


Eva Tomová
Foto: Edmund Bača

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vianočný koncert v kostole

vystúpenieVianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Spájajú sa s nimi mnohé zvyklosti, povery a tradície. U nás sa už viac rokov zachováva tradícia vianočných koncertov speváckeho zboru Žarnov v kostole. Aj tento rok privítal účinkujúcich i divákov vianočne vyzdobený kostol sv. Petra a Pavla so stromčekmi obsypanými bielymi anjelmi, s neodmysliteľným betlehemom a pokyvkávajúcim černoškom.
V piatok večer 27. decembra spríjemnil sviatočné dni voňajúce ihličím svojimi piesňami spevácky zbor Žarnov. A opäť prekvapil prítomné obecenstvo zostaveným zaujímavým programom, vystúpeniev ktorom zazneli aj nové piesne Tíško povieva sneh, Purpura, Biele Vianoce či už známa nádherná pieseň Madona s dieťaťom a Tichá noc. Spev vystriedala poetickým slovom Jana Brigantová vlastnou básňou Vianočný sen. Prekvapením večera bolo vystúpenie dvanástich detí z dvoch tried materskej školy v Žarnovici. Predstavili vianočnú scénku s biblickým motívom s piesňami, básňami a vinšami smelo a odvážne odrecitovanými do mikrofónu. To všetko ich naučili a na vystúpenie pripravili pani učiteľky Valika Beihoffnerová, Ľubica Bónová a Simona Katinová. Milé predstavenie detí odmenilo a podporilo publikum častým srdečným potleskom. A v závere sa osobne všetkým poďakoval pán farár Mgr. Peter Hudec.
S rovnakým scenárom odohrali zboristi v sobotu druhý koncert v Hodruši – Hámroch v gotickom vystúpeniekrásnom, ale veľmi studenom kostole sv. Mikuláša. V úlohách detí sa tento raz predstavili dievčatá v slovenských krojoch z domáceho detského folklórneho súboru Úsmev. Priniesli príbeh narodenia Božieho dieťaťa s piesňami a koledami za hudobného doprovodu s flautou.
Obidva koncerty mali jedno spoločné a to výbornú, úžasne priateľskú, rodinnú atmosféru a rovnako veľký srdečný potlesk. Keď všetci diváci vyšli z kostola, zdržali sa na nádvorí, popíjali horúce varené víno, zajedali ho mäkkými pagáčmi a družne sa rozprávali možno aj o dojmoch z koncertu. A nepripravene vznikla pred kostolom scéna ako z koncertného plagátu pod vianočným stromčekom.

Eva Tomová
Foto: Juraj Maďar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianočný koncert 2014

Zbor ŽarnovSpevácky zbor mesta Žarnovica chcel prostredníctvom svojho tradičného Vianočného koncertu, tentoraz Vianočnej omše slovenského skladateľa Jozefa Rosinského, ktorý sa konal dňa 28.12.2014 v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici, svojím krásnym chrámovým spevom spríjemniť najkrajšie sviatky v tomto roku. Tvorba Jozefa Rosinského je krásna, ale pritom verejnosti neznáma, čo je veľká škoda.

Koncert priniesol jedinečný zážitok malej ochutnávky z jeho rozsiahlej tvorby. Na úvod odznela prekrásna báseň – ViZbor Žarnovanočný sen v podaní Janky Brigantovej, ktorá pohladila po duši. Zazneli známe i neznáme vianočné piesne. Dirigoval staronový dlhoročný dirigent zboru Pavel Šianský. Spestrením koncertu bola hra na organe Marty Gáborovej. Vrcholom vystúpenia bola azda najznámejšia vianočná pieseň – Tichá noc, kedy zhasli všetky svetlá a veriaci spoločne spievali so zborom, čo dotvorilo dokonalú vianočnú atmosféru. Vystúpenie Žarnova sa konalo aj 27.12.2014 v kostole v Ladomerskej Vieske. Diváci prežili krásny umelecký zážitok v čase Vianoc, čím dôstojne oslávili tieto požehnané dni.

 

Text: Veronika C, Foto: R. Haring

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vianočný koncert 2015

Zbor ŽarnovVianoce sú najkrajšie sviatky v roku. V tom čase chceme byť všetci ľudia lepší. V rodinách vládne väčšia tolerancia, máme k sebe bližšie a tešíme sa, že sme zase všetci spolu. Ulice sú prežiarené vianočnými svetielkami a z okien  žmurkajú vysvietené stromčeky. Radosť vládne všade. Aj v takomto precitlivenom, vianočnom  čase nám každoročne pripraví milé chvíľky radosti nás dlhoročný spevácky zbor Žarnov .Tak to bolo aj 27. decembra 2015. Pomaly nastúpili pred oltár  v Kostole  sv. Petra a Pavla v Žarnovici. Milo nás prekvapili oblečením – čiernymi kabátikmi posiatymi striebornými trblietajúcimi hviezdičkami. A to hneď navodilo nádhernú vianočnú atmosféru. Vo svojom 35 minútovom programe nám zaspievali 12 piesní. Nedá sa povedať, že tá a tá bola najkrajšou. Všetky boli krásne. Jednotlivé piesne zneli optimisticky na oslavu narodenia  Ježiška. Smutno krásne zaujalZbor Žarnova pieseň Málo lásky od Jána Greguša  v úprave dirigenta  P. Šianského. Uvádzam torzo... plače rosa a dážď tiež, plače láska  z hviezd. Utiekli sme do sveta, kde nás trápi temnota, pozeráme na nebo, ako by nás nechcelo. Zlo aj dobro Boh nám dal.... Program sme ukončili všetci účastníci tou najkrajšou piesňou – Tichá noc. Bolo také nadšenie, že aplauzu nebolo konca – kraja. Tak nám ešte pridali aspoň jeden verš Tichej noci. Nedá mi aby som nespomenula dirigenta speváckeho zboru Pavla Šianského, ktorý býva v Banskej Bystrici a na skúšky a vystúpenia dochádza  do Žarnovice. Musí to byť veľká láska  k tomuto umeniu rozdávať ľudom radosť a potešenie. Zaslúži si veľký obdiv.  A jeho želanie? Keby sa zbor rozšíril o nových členov. Veľmi radi by ich privítali všetci terajší členovia zboru. Ak chcete prežiť pekné  chvíľky s týmto skvelým kolektívom, prihláste sa a pridajte a k nim. Skúšky majú každý pondelok o 18. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Zažijete na jednotlivých vystúpeniach to krásno a radosť v duši z toho, že ste urobili radosť mnohým ľuďom.

Text: Antónia Benčaťová, Foto: R. Haring

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLENOVIA SPEVÁCKEHO ZBORU ŽARNOV

 

Dirigent:

Pavel Šiansky

Ingrid Káčerová

 

Soprán – I. hlas:

Katuše Bačová

Anna Klikačová

Gabriela Knoteková

Jarmila Oslancová

Alexandra Tabernausová

Emília Tencerová

Božena Matušková

 

Alt  – II .hlas:

Mária Cabáneková

Dagmar Garajová

Oľga Marušková

Helena Mičová

Helena Pomekáčová

Jolana Tencerová

 

Tenor – III.hlas:

Roland Hanus

Ing. Jozef Husár

Stanislav Maruška

Ing. Peter Svoboda

Ondrej Baláž

Vladimír Cvanga


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka